Energetisch therapeut

Een 2-jarige opleiding van Sonnevelt

Als docente en teamcoördinator van deze opleiding draag ik mijn passie voor het energetische werk graag over aan gemotiveerde volwassenen. Ik houd ervan om studenten te inspireren en ze aan te moedigen hun innerlijke signalen te vertrouwen en hun intuïtie waarde toe te kennen. 

Leven en werken vanuit intuïtie, is verbonden zijn met je innerlijke wijsheid. In oude culturen zie je dat mensen het contact met de intuïtie behouden hebben, maar in het westen zijn veel mensen dit kwijtgeraakt. In de opleiding ga je het contact met je intuïtie herwaarderen en verdiepen. Je voelt wat het betekent om trouw te zijn aan jezelf en je innerlijk kompas te volgen. 

Na 2 jaar kun je je eigen praktijk starten.

1e jaar: Zelfonderzoek

Het 1e jaar is gericht op zelfonderzoek. Aan de hand van het werken met de zeven chakra’s, komen je eigen thema’s aan bod. Stagnaties die zich in je lichaam en geest hebben vastgezet komen in beweging en kunnen oplossen. Je leert je intuïtie te vertrouwen en te integreren in je leven. 

2e jaar: Therapeutschap

In het 2e jaar word je voorbereid op het therapeutschap. Je sensitiviteit is je gereedschap en je leert hoe je dit kunt inzetten in een therapeutisch consult. Je leert afstemmen, voelen en waarnemen. Tevens leer je hoe je een innerlijk beeld of sensitieve indruk kunt 'vertalen' en in begrijpelijke bewoordingen kunt overbrengen aan de ander. Ook leer je te onderscheiden wat van jou is en wat van de ander. 

 

"Nooit had ik verwacht dat ik in twee jaar zo zou groeien.
Lieve Ria, ik wil je bedanken vanuit het diepste van mijn hart.
De rust die je uitstraalt is altijd heel weldadig
en je was een geweldig docent en begeleider." 
Dea

 

Voor meer info: Sonnevelt